גישות בפילוסופיה של המוסר

כיצד אנו יודעים להבחין בין טוב לרע?

סטטוס נוכחי
לא רשום לאתר
מחיר
חינם
לתחילת הקורס

מה לומדים?

מהו הבסיס לשיפוט בין טוב ורע? מה מגדיר מעשה מוסרי? הצטרפו לקורס על פולמוס חשוב בפילוסופיה של המוסר.

הקורס יעסוק בוויכוח על הבסיס לשיפוט בין טוב לרע, ועל המניע להתנהגות מוסרית – וויכוח פילוסופי שניטש בין הוגים בריטים במאות ה-17 וה-18. נבחן את טענותיהן של שלוש גישות מתחרות: הגישה האגואיסטית, הרואה את האנוכיות כמקור המוסר; הגישה הרציונליסטית, הרואה את השכל כמקור המוסר; והגישה הסנטינטליסטית, הרואה את הרגש כמקור המוסר. נתמקד בכתביהם של תומס הובס, סמואל קלארק, פרנסיס האצ’סון ודיוויד יום.

  1. הגישה האגואיסטית ומבקריה – השיעור יעסוק בתפיסה האגואיסטית של תומס הובס, לעומת זו של ברנרד מנדוויל.
  2. הגישה הרציונליסטית וההשגות עליה – במפגש הזה נדבר על הביקורת הרציונליסטית של סמואל קלארק, ועל הביקורת הסנטימינטליסטית של פרנסיס האצ’סון.
  3. התפיסה הסנטימנטליסטית – במוקד השיעור יעמוד שובו של הרגש למוסר: ההתנגדות לרציונליזם, החוש המוסרי של האטצ’סון, והתיאוריה של הרגשות המוסריים של דייויד יום.
  4. מוסר כמסורת של רגשות: הסנטימנטליזם של דיוויד יום – בשיעור נעמיק בתפיסה המוסרית של ההוגה הסקוטי דיוויד יום: מקור ההבחנות המוסריות ברגש, הרגשות החברתיים, המידות הטבעיות והמידות המלאכותיות.

על המרצה:

ד"ר אביטל חזוני לוי

ד"ר אביטל חזוני לוי

המחקר של ד"ר חזוני עוסק בתפיסת המוסר של דיוויד יום, כיום אביטל בעיצומו של פוסט דוקטורט באוניברסיטת תל אביב, במסגרת עבודתה גיבשה אביטל את תפיסת הנאמנות, בנוסף היא מלמדת בתוכניות השונות של מכון ארגמן.
פרטים כלליים

עדיין לא הצטרפתם כמנויים? לחצו כאן להצטרפות וחשיפה לכל התכנים 

עדיין לא הצטרפתם כמנויים?
לחצו כאן להצטרפות וחשיפה לכל התכנים