לאומיות וציונות

סטטוס נוכחי
לא רשום לאתר
מחיר
חינם
לתחילת הקורס

מה לומדים?

כיצד נולדו מדינות הלאום, והאם יש ליהדות ממד לאומי-פוליטי? הצטרפו למסע לשורשי הרעיון הלאומי היהודי! נתחקה אחר הרעיון שליווה את העם היהודי מראשיתו ועד היום, ונכיר את המופעים הפוליטיים השונים שלבשה היהדות לאורך ההיסטוריה – במקומות שונים ולאורך תקופות שונות.

משברי הזהות שעברו על העם היהודי בעת המודרנית ישמשו כרקע להבנת המענה שהציעה התנועה הציונית, ולאורם נוכל לבחון את תרומתה לקיום היהודי המודרני. לבסוף, נגדיר את ההיבטים השונים של הציונות כפי שאלו באים לידי ביטוי במדינת ישראל של ימינו.

  • לאומיות: מי צריך את זה? בשיעור זה נציג את ההצדקות המוסריות לבחירה בצורת חיים לאומית, בכפוף לשילובה עם עקרונות משלימים כמו פלורליזם רעיוני, תחרות פתוחה על השלטון, קיומם של מוסדות נבחרים, שמירה על שלטון החוק ועל החירויות האזרחיות, ומנגנונים נוספים לביזור הכוח השלטוני.
  • לאומיות, יהדות ופוליטיקה – במהלך השיעור נתחקה אחר המודלים הפוליטיים של היהדות בתקופת הגלות, ונבין את המושגים המרכזיים המקשרים בין האמונה המקראית לציונות. מתוך כך נוכל להעריך מחדש את תפיסות ההיסטוריה היהודית בראשית הציונות.
  • ציונות: בין מהפכה לרציפות – בשיעור זה נכיר את הרקע ההיסטורי הגועש של צמיחת התנועה הציונית: ערעור התשתית הזהותית והתרבותית של היהודים בתקופת המודרנה, וההתמודדויות השונות שהוצעו אל מולו. בכך נציע דרך להבנה מיטבית של המענה הציוני למשבר היהודי המודרני, מחד גיסא, ולאנטישמיות הגואה, מאידך גיסא.
  • ציונות שמרנית, ציונות פרוגרסיבית השיעור נועד להציג שתי דרכים שונות להבנת הציונות – שבאו לידי ביטוי בספרות העברית החדשה, ושהשפיעו עמוקות על התרבות העברית עד ימינו אנו. שתי הדרכים נוגעות למושג “היהודי החדש”: האם הציונות מצפה לשינוי מהותי של דמות היהודי והחברה היהודית, או שהיא מסתפקת בהקמת מסגרת לאומית בריאה – מבלי לקבוע לה יעדים מפורשים מראש?

על המרצה:

ד"ר גדעון חזן

ד"ר גדעון חזן

מרצה באוניברסיטת בר אילן ובמכללה האקדמית צפת ומורה בישראל. גדעון מתמחה במסורות שונות של מחשבה מדינית וברפובליקניזם בפרט.
פרטים כלליים

עדיין לא הצטרפתם כמנויים? לחצו כאן להצטרפות וחשיפה לכל התכנים 

עדיין לא הצטרפתם כמנויים?
לחצו כאן להצטרפות וחשיפה לכל התכנים